koncentrat wiśniowy

Cechy organoleptyczne Cechy fizykochemiczne Cechy mikrobiologiczne
Wygląd: półpłynna, jednorodna ciecz. Klarowność: całkowita z niezależną opalizacją. Barwa: intensywna, charakterystyczna dla wiśni. Smak: typowy, charakterystyczny, bez obcych posmaków. Zapach: typowy, charakterystyczny dla czarnej porzeczki, osłabiony w wyniku oddzielania aromatu, bez obcych zapachów. Ekstrakt umowny: 65,0 ±0,5ºBx Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas jabłkowy: 5,0 – 7,0% Ogólna liczba drobnoustrojów: nie więcej niż 1000 jtk. Drożdże/ Pleśnie: nie więcej niż 100 jtk.