из черноплодной рябины 65 ÷68 ºВх

Cechy organoleptyczne Cechy fizykochemiczne Cechy mikrobiologiczne
Wygląd: półpłynna, jednorodna ciecz. Klarowność: całkowita z niezależną opalizacją. Barwa: intensywna, charakterystyczna dla aronii. Smak: typowy, charakterystyczny, bez obcych posmaków. Zapach: typowy, charakterystyczny dla aronii, osłabiony w wyniku oddzielenia aromatu, bez obcych zapachów. Ekstrakt umowny: 65,0 ±0,5ºBx Kwasowość ogólna w przeliczeniu na kwas jabłkowy: 2,8 – 5,0% Ogólna liczba drobnoustrojów: nie więcej niż 1000 jtk. Drożdże/ Pleśnie: nie więcej niż 100 jtk.