Niezwykle elastyczna oferta w opakowaniach przemysłowych (karton, worek, oktabin) zawiera towary w różnych klasach, kalibrażach i różnych wielkościach opakowań. W zależności od potrzeb Klienta oferta zakłada również możliwość różnych składów mieszanek owocowych i warzywnych.
 

Zainteresowany szerszą
współpracą?