Jakość i bezpieczeństwo

Nadrzędnym celem naszej spółki jest produkowanie wyrobów spełniających wymagania jakościowe i oczekiwania klientów z zachowaniem standardów bezpieczeństwa żywności.

Skrupulatna weryfikacja jakościowa rozpoczyna się już u dostawców, w tym przede wszystkim surowca gdzie kontrolowane są plantacje, prowadzone instruktarze i szkolenia dla rolników. Kolejny etap to kontrola surowca dostarczanego do zakładu, kontrola międzyoperacyjna produkcji oraz końcowa produktu gotowego. Bardzo dużą wagą przywiązuje się do szkoleń pracowników w zakresie przepisów prawa nie zapominając o stosowaniu dobrych praktyk min. higienicznej czy produkcyjnej. Duże znaczenie dla jakości mają wdrażanie w naszym zakładzie nowoczesne linie i urządzenia do produkcji. Także w czasie przechowywania i dystrybucji zachowane są warunki zapewniające jakość i bezpieczeństwo wyrobów. Posiadamy własne laboratorium, w którym wykonujemy na bieżąco badania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Pozwalają one kontrolować proces produkcji na wszystkich etapach. Pomocą w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności jest wdrożony i utrzymywany w zakładzie system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP według normy ISO 22000:2005. Posiadamy również certyfikaty niezbędne do sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych min.: certyfikat GOST R, UkrSepro, certyfikat FDA – zezwalający na wprowadzanie produktów na rynek amerykański oraz International Food Standard (IFS)i Global Standard for Food Safety (BRC).